Thêm một tiện ích khác cho cư dân đảo Kim Cương góp phần vào chuỗi tiện ích trọn vẹn là cơ sở giáo dục sẵn có trên đảo Kim Cương. Là cộng đồng thành đạt, trí thức và nhân văn, nên giáo dục được xem là một trong những ưu tiên trong việc hoạch định nền tảng cho Đảo Kim Cương. Điều này thể hiện qua việc đầu tư bài bản cơ sở hạ tầng giáo dục và đội ngũ nhân sự đầy tâm huyết. Ngoài ra, còn có buổi hoạt động ngoại khóa như hướng đạo sinh, nhằm nâng cao kĩ năng mềm cho học viên, giúp các em có những kĩ năng cần thiết khi vào đời.

1 1 1 1